Microsoft Flight Simulator 2024 komt op 19 November uit op PC en Xbox. Meer info ⇢

Privacy Policy

Ook wij vinden privacy belangrijk

Wanneer je je gegevens achterlaat op onze website, bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst, wil je natuurlijk wel dat er zorgvuldig omgegaan wordt met die gegevens. Wij vinden het belangrijk dat onze winkel een veilige omgeving is, ongeacht of je nu wel of geen aankoop bij ons doet: al het verkeer van en naar onze website verloopt via een beveiligde SSL-verbinding. SSL, of Secure Socket Layer, is te herkennen aan het slotje in de adresbalk en is een van de veiligste technieken om data via het internet te ontvangen en verzenden.

Wanneer je gebruik maakt van onze website slaan wij data en persoonlijke gegevens op (een specificatie van deze gegevens vind je in de juridische privacyverklaring). Deze data verkopen of verstrekken wij niet aan andere commerciële partijen, tenzij dat uitdrukkelijk nodig is; bijvoorbeeld jouw naam en adresgegevens met de vervoerder van je bestelling. Daarnaast maken we gebruik van analyse tools waarmee we onze website monitoren en verbeteren.

Om aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG), of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR), te voldoen heeft FlightsimWebshop het AVG-programma van stichting AVG volledig doorlopen..

Cookies op onze Website

Wanneer je onze website bezoekt plaatsen wij (als je hier toestemming voor geeft) cookies op je computer. In deze cookies slaan wij onder andere je winkelwagen op zodat je, wanneer je opnieuw een bezoek brengt aan FlightsimWebshop, verder kunt winkelen waar je gebleven was.
Wij maken op onze website tevens gebruik van externe analytics cookies. Met behulp van de diensten die deze cookies plaatsen krijgen wij een beter inzicht in het gebruik van onze website en kunnen we onze website inhoudelijk en technisch monitoren en blijven verbeteren.

Daarnaast is het op onze website mogelijk om producten te delen via social media. Deze social media kanalen plaatsen, wanneer je daar bent ingelogd, ook via onze website cookies op je computer. Onze website doet echter géén beroep op deze externe cookies.

Een overzicht van de geplaatste cookies en de externe cookies waar wij gebruik van maken is gespecificeerd in de juridische privacyverklaring.

Legal privacy statement

simGame shop, h.o.d.n. FlightsimWebshop - gevestigd aan Madeliefje 23, 6721 RV te Bennekom (Nederland) - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
FlightsimWebshop
Madeliefje 23
6721 RV Bennekom
Nederland
+31 317 702700

https://www.FlightsimWebshop.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
FlightsimWebshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- and achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd opgeslagen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke reden wij persoonsgegevens verwerken
FlightsimWebshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming
FlightsimWebshop neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

FlightsimWebshop biedt de betaalmethode 'Achteraf betalen' aan. Wij bieden deze dienst aan in samenwerking met Klarna. Klarna voert een kredietwaardigheidscontrole uit op de ingevoerde bestelgegevens. Deze controle wordt uitgevoerd automatisch uitgevoerd door Klarna bij keuze voor deze betaalmethode. FlightsimWebshop heeft geen inzicht in deze kredietwaardigheidsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FlightsimWebshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

 • 7 jaar: wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van bedrijfsadministratie.


Delen van persoonsgegevens met derden
FFlightsimWebshop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FlightsimWebshop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FlightsimWebshop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FlightsimWebshop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FlightsimWebshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

FlightsimWebshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

FlightsimWebshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.